Biografický slovník

Brianchaninov

Brianchaninov - to ... Čo Brianchaninov?
Brianchaninov - starobylé ruský šľachtický rod, pochádzajúci z Michail Andrejevič Brennika, ktorý prišiel do Ruska v veľkovojvoda Dimitri Donskoy. Jeho vnuk, Ignaty Ivanovič, ako prvý napísal Brianchaninov. Vnuk posledného - Basil Safontevicha a jeho troch synov: Boris, Ivan a Peter sa stalo potomstvo zaznamenané v šiestej časti genealogických kníh Vologda, Kursk a Jaroslavľ provincie. Syn prvého z nich, Athanasius, v roku 1660, udelené advokátov a jeho vnuk, Ivan Afanasjevič, v roku 1694 - v sprievodcovia. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.