Brezovský - to ... Čo Brezovský?
Brezovský - starobylého šľachtického rodu, zapísaná v VI časti rodokmeni kníh provincii Smolensku. Predchodca Smolenska Brezovský bol Harlampi S. Brezovský, ktorý prišiel do Ruska asi 1660 V. P-inu.

Biografický slovník. 2000.