Biografický slovník

Jekaterina Breško-Breškovská

Jekaterina Breško-Breškovská - to je ... Čo je Jekaterina Breško-Breškovská?
Jekaterina Breško-Breškovská - starý šľachtický rod vladyckého pôvodu, zapísaná v VI časti rodokmeni kníh provincii Černigov. Je považovaný za predchodcu Yakubu, ušľachtilého poľského šľachtica, ktorý slúžil v armáde Záporožie.

Biografický slovník. 2000.