Bresczyński - toto je ... Čo je Breszczynski?
Bresczyński - stará šľachtická rodina šľachetského pôvodu. Jeden z jeho zástupcov, Konstantin Merkulievich Breshchinsky, dostal v roku 1661 majetok v okrese Belevsky a neskôr sa objavil v moskovských šľachticoch. Jeho potomkovia sú zaznamenané v šiestej časti genealogickej knihy Smolenskej provincie. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.