Biografický slovník

Brenner Heinrich

Brenner Heinrich - A ... Čo je Henry Brenner?
Brenner (Heinrich brenner) - švédsky väzeň v Moskve; sa narodil v roku 1669 v západnej Botnii; v roku 1697 on sprevádzal slávny Fabricius v Perzii, ale na spiatočnej ceste bol zadržaný v Moskve, švédsky občan, a zostal tam až do Treaty Nystad. V tej dobe bol v Latinskej extrakcii Moses Khorenatsi arménskej histórie (uverejneného v Štokholme, 1725), a napísal opis kampaní Petra Veľkého. Zomrel v roku 1732 v Štokholme, kde bol knihovníkom.

Biografický slovník. 2000.