Biografický slovník

Brenna Vincent Franzevich

Brenna Vincent Franzevich je ... Čo je Brenna Vincent Franzevich?
Brenna, Vincent Franzevic je známy taliansky architekt, ktorý pracoval v Rusku na pozvanie Marii Feodorovne, veľkokničky (následne cisárovnej). V roku 1785 bol asistentom staviteľa Pavlovského paláca, Charlesa Camerona. Pavlovi som ho poučil, aby postavil hrad Mikhailovský (dnes Inžiniersky). Postavil dom Princess Gagarina (Pavlovsk), gróf Kutaisov domu (tamtiež), Rumyantsev obelisk postavený (v parku Rumyantsev). Po smrti Pavla I. som žil v Drážďanoch. - Pozri baróna N. Wrangla ("Staré roky", 1908, marec).

Biografický slovník. 2000.