Biografický slovník

Hyles Vasily

Hyles Vasilij Ivanovič - je to ... Čo Hyles Vasilij Ivanovič?
Hyles (Vasily) - Guvernér veľkovojvodu Ivan Vasiljevič, domáci Vsevolozhsk, potomkovia princov Smolensku; v roku 1499 ho poslali pod velením kniežaťa Pyotra Fedoroviča Ushatoyho, aby dobyli Yugoriu. Tento podnik bol úplný úspech. V správach o tejto kampani sa Braznovikov podľa jeho starého otca nazýval Gavrilov, ako tomu bolo zvyčajne za starých čias.

Biografický slovník. 2000.