Biografický slovník

Bratanovsky Anastasios

Bratanovsky Anastázius - A ... Čo je Bratanovsky Anastasius?
Bratanovsky, Anastasios -. Pozri Anastasius Bratanovsky ..

Biografický slovník. 2000.