Biografický slovník

Branitskaya Alexandra

Branitskaya Alexandra - to ... Čo Branitskaya Alexandra?
Branitskaya, Countess Alexandra, narodený Engelhardt - neter Potemkin, manželky Crown Hetman Francis Xavier Branicki - známy filantrop (1754-1838), vedúci gofmeysterina Nicholasa aj (cm.); Daroval 200.000 rubľov na nákup dlžníkov z väzníc a okolo 300 000, takže záujem na tomto hlavnom meste vlani boli použité na udržanie dobrých životných podmienok poľnohospodárov, umiestnenie, vrátane 97.000 v jej bývalých 217 nehnuteľností. V roku 1875, nahromadené v čase, keď je záujem (asi 600 000 rubľov) prevedená vo forme pevnej kapitálu vidieckych bánk t. Branitskaya založená v roku m. Bielom Kostole, v provincii Kyjeve a od zvyšovania opäť ročne pol percenta je určená pre založenie osád v týchto sporiteľní a úverových družstiev. - Pozri Shumigorsky, "grófka Branitskaya" ( "Historické Journal", 1900) ..

Biografický slovník. 2000.