Biografický slovník

Brandt Roman Fedorov

Brandt Roman Fiodorovič - je ... Čo Brandt Roman Fedorov?
Brandt, Roman Fiodorovič, syn FF Brandt - slovanský, ktorý sa narodil v roku 1853; vzdelanie prijaté na univerzite v Petrohrade. Od roku 1886 je profesorom moskovskej univerzity. . Prostriedky ho "Historicko-literárne analýza básne Ivan Gundulić" Osman "(Kyjev, 1879), ďalej len" ochranná známka slovanské zvýraznenie "(. SPb, 1880 Diplomová práca)," gramatické poznámky "(St. Petersburg a vo Varšave, 1882 - 1886 dizertačnej práce), "o etymologický slovník Mikloshicha" (Varšava, 1887); "Zmeny a doplnenia ruského prekladu slovanského jazyka porovnávacia morfológia Mikloshicha" (2. vydanie, Moskva, 1891),. "prednášky na historické gramatiky ruského jazyka" (Wiley, 1892); "Grigorovič parimeynik" (číslo 2, Moskva, 1894), "Rýchle fonologie a morfológia poľského jazyka" (číslo 2, M .. , 1894 - 1895); .. "Na našom pseudovědeckého kúzla" (Wiley, 1911), atď. Redigoval preložená N. Shlyakova "Porovnávacia morfológia slovanských jazykov" Franz Mikloshicha (Moskva, 1884 - 1887)

Biografický slovník 2000.