Biografický slovník

Bramson Leonti Moiseev

Bramson Leonti Moiseev - je to ... Čo Bramson Leonti Moiseev?
Bramson, Leonty Moisejevič, - spisovateľ a politik. Narodil sa v roku 1869. Od roku 1906 je advokátom v Petrohrade. V rokoch 1894 - 1899 riadil Petrohrad. Židovské školy spoločnosti pre šírenie vzdelávania medzi Židmi v Rusku, od 1899 do 1905 bol hlavným tajomníkom Petrohradu. Ústredný výbor židovského kolonizačné asociácie, publikoval sériu článkov v židovských periodických publikácií, niekoľko rokov bol členom redakčnej rady novín a časopisov "Sunrise". V roku 1905 bol zvolený v provincii Kovno v prvej Štátnej dume, v ktorej bol jedným zo zakladateľov a aktívnych členov pracovnej skupiny. V Dumy hovoril o návrhoch na nedotknuteľnosť jednotlivca, na schôdzach, o zrušení trestu smrti. Na podpísanie Vyborgovej vyhlásenia Bramson slúžil v pevnosti tri mesiace väzenia.

Biografický slovník. 2000.