Biografický slovník

Bramson Constantine Lyudvigovich

Bramson Constantine Lyudvigovich - je to ... Čo Bramson Constantine Lyudvigovich?
Bramson, Konstantin Ludwigovich, entomológ (1842 - 1906), študoval v Petrohrade. a univerzity v Kyjeve, bol učiteľom v telocvičniach Kyjeva a Jekaterinoslava. Bramsonove vedecké práce sa týkajú systematiky lepidopteránov a biológie škodlivého hmyzu. Uverejnil množstvo veľmi cenných determinantov motýľov v Európe a na Kaukaze. Obzvlášť známy je jeho dielo "Die Tagfalter Europas und des Caucasus" (Kyjev, 1890).

Biografický slovník. 2000.