Biografický slovník

Brambach John

John Brambach je ... Čo je Brambach John?
Brambach, John, - spisovateľ o Rusku. V roku 1603 navštívil Rusko na hrade Hanseatickej veľvyslanectva v Moskve, ktorá úspešne rokovala s Borisom Godunovom o obchodných vzťahoch. Brambach zložil popis svojej cesty v nízky nemeckom jazyku; potom bola preložená do vysokej nemčiny a publikoval v hanzovním kronike: "hansische Chronuk aus beglaubten Nachrichten zusammengetragen von D. J. Petera Willebrandt" (Lubeck, 1748).

Biografický slovník. 2000.