Bozhkov - to ... Čo Bozhkova?
Bozhkov. - sú odvodené od Fedora Bozhkov, ktorý bol choralista u cisárskeho dvora. Dňa 2. apríla 1773 mu veľmi udelil ušľachtilú dôstojnosť, dedičnú. Erb Božkovcov je v Gerbovníkovej časti č. 101.

Biografický slovník. 2000.