Biografický slovník

Bozhychi (z Illyria)

Bozhychi (z Illyria) - to je ... Čo je Bozhychi (z Illyria)?
Bozhychi - šľachtickej rodiny v Illyria, pochádzajúce z konzula Boethius. Potomok z tejto rodiny Panteleimon Bozhich sa presťahoval do Ruska.

Biografický slovník. 2000.