Boyar - to ... Čo Boyar?
Boyar - old šľachtický rod vladyckého pôvodu, jedna vetva, ktorá vedie od začiatku kolonizátor prímestskej plukov šľachtica Fjodor Boyarsky, zaznamenaný v VI genealogických kníh Poltava a Charkov provinciách, ale posol správnej senátu nie je schválený v jadre jeho šľachta, pre nedostatok dôkazov. Ďalšie správy, pochádzajúce od kapitána poľskej armády, Michail Boyarsky (mid-XVII storočia), ktorá bola schválená herold. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.