Pohár
ch'asha - na mnohých miestach znamená: osud, miera, dedičstvo (Žalm 10: 6, Žalm 15: 5, Ž 22: 5, Žalm 74: 9, Žalm 115: 4, Izaiáš 51:17 4: 21, Ezechiel 23: 31, 32, Abraham 2:16, Matúš 20: 22, Matúš 26: 39, 1 Korintským 10:21).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.