Bovery sú ... Čo je Bover?
Bower - ruský šľachtický rod, čo začiatok kapitána Christopher Bower a jeho syna Štefana, ktoré v roku 1668 vo Rhode zaznamenal VI časť rodokmeni kníh provincii Smolensku. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.