Biografický slovník

Botkina Michael P.

Michail Petrovič Botkina - A ... Čo Botkina Michail Petrovič?
Botkin, Michail Petrovich, - brat Vasilija a Sergeja Botkina, maliara. Narodil sa v roku 1839. Na Vysokej škole výtvarných umení sa venoval maľbe pod vedením prof. Zavalova a F. Bruniho. Žil niekoľko rokov v Nemecku, Francúzsku a najmä v Taliansku. Po návrate zo zahraničia, Botkina vystavoval dva obrazy na Akadémii, "Bacchante s tamburína" a "Crying v riekach babylonských", za ktorú získal titul akademik. Okrem historického maliarstva sa Botkin zaoberal aj žánrom. Od roku 1879 je Botkin členom rady Akadémie výtvarných umení. Zaoberá sa rytím so silnou vodkou (eau forte). Počas svojej mnohoročnej cesty Botkin zostavil celé múzeum pamiatok umenia a predmetov umeleckého priemyslu (pozri "Zbierka M. P. Botkin", Petrohrad, 1911). V roku 1880 publikoval knihu "Alexander Andreevich Ivanov., Jeho život a korešpondencia". V galérii Tretyakov sú dve fotografie Botkin.

Biografický slovník. 2000.