Bosniaci - to ... Čo Bosniakov?
Bosniakov. - pochádza z gréckeho druhu-Kolitevyh Condos, potomok z toho Constantine Bosnjak za vlády Petra Veľkého cestoval do Ruska a ktoré bolo prijaté ruské občianstvo, a plukovník Ivan Bošnjak Katarína II bola v roku 1775 udelená dediny. Rhode Bosniaci zaznamenaný v VI časti rodokmeni kníh provincií Kostroma a Jaroslavli.

Biografický slovník. 2000.