Borsuk - to ... Čo Borsuk?
Borsuk - Malá ruská priezvisko pochádza od Petera Borsuk, prvý stotník Kozelets (s 1674 v roku 1698), a potom nakaznym plukovník Kyjev (s 1698 až 1706). Po smrti Petra Boršuka (v roku 1706) Mazepa dala deťom obranný vagón. Voz Apoštol v roku 1729 jedným zo synov Petra, Jakuba, ktorý bol vystrelil na starobu dôstojne Kyjev pluku kapitán, bol schválený volebný Kozeletska policajt vodcu. Borsukovi slúžili ako bunchukoví súdri, mzdové pluky av iných radoch. Okrem tohto mena je rovnaké meno, ktoré vedie od nehinského plukovníka Mark Ivanoviča Borsuk.

Biografický slovník. 2000.