Borozdina - to ... Čo Borozdina?
Borozdina - starý ruský šľachtický rod, pochádzajúci z Yuri Lozynicha, ktorý odišiel v roku 1327 z Volyni pôdy vojvodu Alexander Michajloviča Tver. Pravnuk Ivan mal svoju prezývku brázdu, z ktorého synovia a vnuci Borozdina nazvať ocele. Syn Ivan - Sergius, v kláštore Sawa, ktorý zomrel v roku 1461, bol vysvätený (Sawa Vishera). V dvadsiatom storočí bol Borozdins bojarmi kniežatstva Tvera a neskôr moskovského kniežaťa. V 17. storočí boli Borozdiny iba vojvodstvami v nevýznamných mestách. General-v-šéf, Cornelius Bogdanovic Borozdin (1708 - 1773) bol prikázal delostrelectvo; Mikhail Savvič (1740 - 1796) bol senátorom; Jeho synovia: Generálporučík Mikhail (1767 - 1837) a veliteľ kavalérie, generálny pobočník Nikolai Mikhailovich (1777 - 1830) sa zúčastnila s vyznamenaním v napoleonských vojnách; Andrei Mikhailovich (1765 - 1838) bol senátorom. Rhode Borozdina zaznamenaný v časti VI genealogické knihy St. Petersburg a Moskva provinciách. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.