Biografický slovník

Borovský Ivan S.

Borovský Ivan S. - A ... Čo Borovský Ivan Sergejevič?
Borowski, Ivan Sergejevič - učiteľ (1850-1901), profesor Odesa sredneuchebnyh inštitúcií, riaditeľ Odesa obchodnej škole, si užil veľkú lásku ako humánne správca. Tlač: (. SPb, 1881): "Učebnice praktické logiky", "Na výučbe logiky", "Ideál všeobecné humánneho vzdelávanie ako základný princíp našej vysokej školy" (Odesa, 1882), "Pedagogický Catherine prezerá II" (Odessa, 1896) a ďalšie - porov. S. A. Vengerov, "Zdroje kriticko-biografického slovníka".

Biografický slovník. 2000.