Biografický slovník

Borovitin Mikhail

Borovitin Mikhail Michajlovič - to ... Čo Borovitin Mikhail?
Borovitinov, Michail Mikhailovič, - právnik, sa narodil v roku 1874 na konci kurzu v Petrohrade. Univerzita v roku 1896 bola ponechaná na prípravu na profesorstvo. V roku 1900 začal vydávať prednášky o trestnom práve v Petrohrade. vysoká škola v hodnosti súkromného docenta; v roku 1905 opustil univerzitu a bol pozvaný na Právnickú fakultu na oddelení dejín ruského práva; v roku 1908 nastúpil na posledné predsedníctvo trestného práva. Bol asistentom šéfa hlavnej väzenskej správy, teraz guvernérom úradu generálneho guvernéra Fínska. . On publikoval článok v "Vestníku Ministerstva spravodlivosti", "Bulletin práv", "pravý", atď Vybrané publikácie vyšla "Brodyazhestvo podľa ruského práva" (St. Petersburg, 1905.) "zabíjanie detí v oblasti trestného práva" (Petrohrad, 1905); "Nikolaj Dmitrievich Sergeevsky a jeho profesorské, vedecké a literárne a spoločenské aktivity" (Petrohrad, 1910).

Biografický slovník. 2000.