Biografický slovník

Borovitinovy ​​

Borovitinovy ​​- to ... Čo Borovitinovy?
Borovitinovy - starý ruský šľachtický rod, ktorý siaha až do druhej polovice XVII storočia, ktorý vlastnil panstvo v provincii Vladimir, ktorý bol zaznamenaný vo VI genealógia knihy, ale poslom administratívne Senátu, pre nedostatok dôkazov predložených nie je uznávaná v korunách stromov jeho šľachta. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.