Biografický slovník

Boroduh (Boroduhin)

Boroduh (Boroduhin) - to je ... Čo je Boroduh (Boroduhin)?
Boroduh (a Boroduhin) - starobylé šľachtický rod, vedúce od začiatku Fedor Lavrent'evich Boroduha, podkomoriya Černigov, ktorý v roku 1589 bolo udelené kráľa Žigmunda vladyckého dôstojnosť a erb. Rod je zaznamenaný vo vI časti genealogickej knihy černigovskej provincie. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.