Biografický slovník

Borodaevsky Sergey

Borodaevsky Sergey - je ... Čo je Borodaevsky Sergey?
Borodaevsky, Sergey Vasilyevich, - ekonóm. Narodil sa v roku 1870, absolvoval právnickú fakultu Charkovskej univerzity; slúžil v štátnej banke, kde pracoval na organizácii malých úverov; je asistentom vedúceho oddelenia obchodu na ministerstve obchodu a priemyslu a členom ministerstva ústredného výboru pre malé úvery. Podieľala sa na rozvoji práce miestnych výborov v oblasti potrieb poľnohospodárskeho priemyslu. Je členom predsedu oddelenia Petrohradu. pobočky výboru pre poľnohospodárske partnerstvá. Jeho hlavné práce: "Index kníh a článkov o spolupráci" (St. Petersburg, 1903.) "Credit Code Miestny výbor pracuje na potrebách sektor poľnohospodárstva" (St. Petersburg, 1904.) "Zhrnutie Spolupráca miestneho výboru funguje." (Ib,. 1904), "Zbierka o malých pôžičkách" (Petrohrad, 1. vydanie, 1907, 4. vydanie, 1912), "Poľnohospodárske družstvá v Nemecku" (Petrohrad, 1908).

Biografický slovník. 2000.