Biografický slovník

Narodil sa Ivan Martynovich

Narodený Ivan Martynovič je ... Čo sa narodil Ivan Martynovič?
Narodil sa Ivan Martynovich - spisovateľ a učiteľ prvej štvrtiny 19. storočia, jeden zo zakladateľov Združenej spoločnosti milovníkov literatúry, vedy a umenia. V rokoch 1803 - 1805 bol predsedom spoločnosti; v roku 1821 bol zvolený za čestného člena. V knihe "Scroll of the Muses" (1802 - 1803) a "Periodical Edition" (1804) umiestnil básne a články. Bol učiteľom v nemeckej škole St. Petersburg v St. Petra a publikoval "Stručný sprievodca ruskej gramatiky" (Petrohrad, 1808) s poznámkami A. Kh. Vostokova; v knihe sú tiež poskytnuté informácie o rétorike a piitic a histórii ruskej literatúry. Od roku 1809 vyučoval ruský princ George z Oldenburgu, potom, po smrti princa, bol tajomníkom a mentorom detí svojej manželky veľkej vojvodkyne Jekateriny Pavlovnej. Neskôr cestoval veľa po Európe. Zomrel v Stuttgarte vo februári 1851. - Pozri S.A. Vengerov, "Zdroje slovníku ruských spisovateľov", vol. I.

Biografický slovník. 2000.