Biografický slovník

Borman Aemilius Nikolajevič

Borman Aemilius Nikolajeviča - je to ... Čo Bormann Aemilius Nikolajevič?
Borman, Emilia Nikolajevič, -. skladateľ, hudobný kritik a pedagóg, sa narodil v roku 1864. Vyštudoval z Petrohradu. University v roku 1885, hudba študoval u profesora F. Stein a Goldstein (klavír), Homilius (varhany) a MFC (teória kompozícia) bola vykonaná na oddelení hudobnej kritiky po celom St. Petersburg novín vydávaných a upravili týždenník "súdobú hudbu a divadlo .. "a denník" Journal of Arts a literatúru. "Vytlačil niekoľko hlasových a klavírnych diel

Biographical Dictionary 2000.