Biografický slovník

Borková Joseph V.

Borková Joseph V. - to ... Čo Borková Joseph V.?
Bork, Josef V. - bohoslovec (narodený 1878), syn kňaza provincie Kostroma, absolvent Kazaň teologickej akadémie; Asistent supervízora duchovnej školy vo Vyatke. Works: "Na znamenie Druhý príchod Pána Ježiša Krista podľa evanjelia a listoch apoštolov" (Kazan, 1906 Diplomová práca), "Náboženská a morálny stav ľudstva pred koncom sveta" (Kazan, 1908), "Kristova Cirkev a Božie kráľovstvo" ( Kazan, 1910), "Približne v čase druhého príchodu Krista" (Kazan, 1912) a mnohých článkov v "Pútnik" a časopisu "viery a rozumu".

Biografický slovník. 2000.