Biografický slovník

Borisyak Nikifor D.

Borisyak Nikifor Dmitriev - je ... Čo je Borisyak Nikifor D.?
Borisyak, Nikifor Žukov, - geológ (1817-1882), od roku 1852 profesorom Charkov University, horlivý vyšetrovateľ geologickej stavby južného Ruska, a to najmä v provincii Charkov, ktorý je predmetom viacerých jeho diel. Z prác Borisyak Poznámka: "Geografická poloha mesta Charkov" (1859), "Esej o geognostického zložení a nerastného bohatstva provincie Charkov" (Charkov, 1857), ďalej len "zber materiálov súvisiacich s geológiou juhu Ruska" (Charkov, 1867 diel I. ). Úplný zoznam a hodnotenie Borisjakových diel pozri SA Vengerova, "Kritický biografický slovník" (položka P. Ototsky, zv. V).

Biografický slovník. 2000.