Biografický slovník

Borisov Evgeny V.

Borisov Evgeny Vasiljevič - je to ... Čo Borisov Evgeny Vasiljevič?
Borisov, Evgeny Vasiljevič - matematik, sa narodil v roku 1854, študoval v Petrohrade. Univerzita, kde v roku 1891 dostal p. Magisterský titul v čistej matematike a je súkromným docentom 2. Petrohradu. gymnasium, a od roku 1901 je učiteľ matematiky v Petrohrade. Technologický inštitút. Okrem toho vyučuje matematiku na Mikhailovskom delostreleckom gymnáziu, Inštitúte železničných inžinierov a stavebných inžinierov. Zborník z jej "Zníženie ternárne kvadratických foriem metódou Zelling" (St. Petersburg, 1891.) "Kritické stredy kriviek 3. rádu" ( "Collection Moskva matematická spoločnosť", 1894, XVII); "Rate diferenciálneho a integrálneho počtu" (Zväzok I, 1903), "Základy vyššej matematiky", 2 zväzky (Petrohrad, 1910).

Biografický slovník. 2000.