Uza je ... Čo je to Uza?
Ouz (pevnosť, pevnosť) (1 Chron., 6:29) - analóg. Livni, b.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.