Biografický slovník

Nikolaj Michajlovič Bogomolov

Bogomolov Nikolaj Michajloviča - je to ... Čo Bogomolov Nikolaj Michajlovič?
Bogomolov, Nikolay - publicista (1841-1888) vstúpil do Charkov univerzite, ale samozrejme nie je dokončená kvôli študentských nepokojov väčšiu prácu Bogomolov.:. "s umením All-Rusko a výstavníctvo" ( "Herald Európy", 1882, číslo 7-9) a "poľnohospodárskej produkcie severoamerickej Spojených štátov a pravdepodobných príčin jej úspešného rozvoja" ( "ruského myslenia", 1885, 11 a 12). Samostatne publikoval pod pseudonymom Nikolaj Michajlov, zbierka jeho článkov z "gramotní" pod názvom: "esej o živote a diele Johann Heinrich Pestalozzi" (Wiley, 1874)

Biografický slovník 2000

.. <- 1 ->