čLánky - ... čo bunky?
tel'ets - mladého býka. Väčšina lak živočíšnych potravín (Genesis 18: 7.; Cibuľa 15: 23.) a jednou z najčastejšie obetovaných zvierat. Najprísnejšie aliancie uzavretej s rozrábke telies (Jer 34: 18) .. Zlatých teliat robil Aaron (Ex 32: 4) A Jeroboam (3Tsar 12:. 28), kópie boli zrejme egyptských posvätných býkov Apis (Memphis) alebo Mnevis (v Heliopolis). ( pozri obeť)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.