Boa je ... Čo je boa?
ud'a (Rimanom 40:20, Izajáš 19: 8, Am 4: 2, Av.115, Matúš 17:27) ryba pozostávajúca z rybárskej tyče, rybárskej línie a háku.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.