Biografický slovník

Bilevich Nikolaj Ivanovič

Bilevich Nikolai Ivanovič je ... Čo je Bilevich Nikolai Ivanovič?
Bilevič (Nikolaj Ivanovič, narodený v roku 1812) je spisovateľ. Študoval na lýceu v Nezhine. Bezborodko; bol učiteľom histórie a geografie, neskôr inšpektorom gymnázia v Kaluge av Moskve. Jeho "večerný večer" (Moskva, 1836) sa stretol s priaznivými rešeršami Belinského a Senkovského a vydržal niekoľko publikácií. Až do teraz hodnota jeho článku o ruských spisovateľoch xvIII a XIX storočia ("Moskovský mestský list" pre rok 1847).

Biografický slovník. 2000.