Biografický slovník

Bihner Evgeny

Bihner Evgeny - to ... Čo Bihner Evgeny?
Bihner, Eugene A. - zoológ, narodený v roku 1861, vyštudoval Petrohradskej univerzite, bol učenec brankár celku zoologickej Múzeum Akadémie vied ČR . Pre jeho prácu, "provincii Bird St.-Petersburg" ( "Proceedings of the St. Petersburg Society prírody ..", to znamená, XIV, 1884;. "Die Vogel des St. -Petersburger vládami" v "Beit zur kennt des Russ .. . Reihs ", 3. Folge, Bd II) dostal z Petrohradu ostrovy Prírodovedci zadávacieho Prince Ginglyata jeho ďalšie diela: ..." Beiträge zur Ornithologie des St. -Petersburger Gouvernements "(v" Beiträge zur Kenntn des Russ,. Reichs "2. Folge, Bd. IV, 1 881); "Zur Geschichte der Kaukasischen ture" (in "Mem de l'Acad sc de St. -Petersbourg ...", 1887), "über das fehlen des Eichhornchens im Kaukasus" ( "Bull de l'akad .. sc de St. -Petersbourg "nouve ser I, 1889) ...." vedecké výsledky cestovať NM Przewalského v strednej Ázii katedry zoológie ", teda I. Cicavce Vol .... 1-4, 1888 - 1890), "Cicavce Podľa Brehm a ďalších zdrojov." (Ed Brockhaus-Efron, St. Petersburg, 1902-1906) ...

Biografický slovník. 2000.