Betev je ... Čo je Betevy?
Betev - starobylá šľachtická rodina, ktorá sa datuje do konca XVIII. Storočia. , zaznamenaný v časti VI genealogickej knihy provincie Simbirsk a nesúci znak, ktorý bol zavedený v XIII. časti generálnej pamiatky. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.