Biografický slovník

Berezuyskie

Berezuyskie - to ... Čo Berezuyskie?
Berezuyskie - zaniknutý kniežací rodina, pobočka kniežat Smolenska, podľa Yuri Svyatoslav a jeho syna Constantine Fominsk a Berezuyskogo. Snáď posledná zmienka v kronike - Gregory a John, synovia Vasily Berezuyskogo, bývalý guvernér na dopravné v roku 1371 V. P-inu.

Biografický slovník. 2000.