Benkendorf - to ... Čo Benkendorf?
Benkendorf - počíta a šľachtici, pochádzajúci od Johna Benkendorf (benkendorff), vedúci starosta Riga, získala tento šľachtický titul (v švédskeho práva v roku 1660 v hodnosti nadriadeného starostu Riga je spojená dedičné šľachty). Mal dvoch synov: John, ktorý zomrel slobodný v roku 1756, a John-Michael (v ruštine - Ivan), ktorý bol nadporučík-generál a vrchný veliteľ v Revel. Z manželstva s Sofia-Levenshtern Elizabeth mal štyroch synov a jednu dcéru Catherine Bertin, bývalý manželský meno Ludwiga von Brevern. Christopher Ivanovic (narodený 30 júla 1749, zomrel 10.6.1823) bol generál pechoty a rytierom Rádu sv Alexander Nevsky. Oženil sa s barónkou Anne-Julianom Schellingom z Canstadtu. Z tohto manželstva mali dvoch synov a dve dcéry. Konstantin (1817 - 1857), generálmajor, podieľal sa na kaukazskej kampane v roku 1845, ktorý je opísaný aj vo francúzštine. Jeho potomkovia boli predstavení v piatej časti genealogickej knihy provincie Tambov.

Biografický slovník. 2000.