Beltov N. je ... Čo je Beltov N.?
Beltov, N., pozri Plekhanov GV

Biografický slovník. 2000.