Encyklopedický slovník

Základné zákony štátu

Základné zákony štátu - to je ... Čo je základné zákony štátu?

Základné stav zakonyRossiyskoy ríše, súbor predpisov týkajúcich sa všeobecné zásady štátneho systému Ruska. Prvýkrát kodifikované pod vedením MMSperanskii v roku 1832. revidovanej v roku 1906 v súvislosti s vydaním Manifestu 17. októbra 1905.

Collegiate Dictionary. 2009.