Biografický slovník

Barykova Pavlova

Barykova Pavlova - to ... Čo Barykova Anna Pavlovna?
Baryková, Anna Pavlovna, poéta (1839 - 93). Jej otec - Pavlov Pavlovič Kamenský, jeden z "100 ruských spisovateľov", najprv získal nejakú slávu; matka narodená grófka Tolštája, tiež bojovala v literárnej oblasti. Študovala na Catherine Institute, kde absolvovala v roku 1856. Od roku 1870, Boris dal báseň "Poznámky z vlasti", "Word", "business", "Northern Herald", "týždeň", "ruský bohatstvo", "jar". Básne B. venované takmer výlučne sociálnym témam. Ona má zvláštnu silu značky hrubého sebectvo buržoáznych tried modernej spoločnosti (ďalej len "album šťastie", "poznamenáva k vlasti", 1878, číslo 10). Časť Borisových básní vstúpila do malej zbierky publikovanej v roku 1878 v Pyatigorsku. V samostatnom vydaní knihy sa objavil ako "môj vnuk" (Moskva, 1890) a román vo veršoch "uložené", prepracované z Tennyson a publikoval "mediátorom" (SPb., 1889). V próze je napísaný príbeh "Dobré skutky" ("Northern Messenger", 1889, č. 1). - St "kritický biografický slovník" S. A. Vengerov.

Biografický slovník. 2000.