Biografický slovník

Leopards Timothy V.

Leopards Timothy V. - to ... Čo Barsov Timothy V.?
Leopardi Timothy V. (AK, AA, EV, N., N., T ..) - cm. v článku Barsovs (AK, AA, EV, NI, NP, TV).

Biografický slovník. 2000.