Biografický slovník

Barsov Nikolai Pavlovich

Barsov Nikolai Pavlovič je ... Čo je Barsov Nikolai Pavlovich?
Barsov Nikolai Pavlovich - porov. v článku Barsovs (AK, AA, EV, NI, NP, TV).

Biografický slovník. 2000.