Biografický slovník

Leopards Alexey K.

Leopards Alexey K. - to ... Čo Barsov Alexey K.?
Leopardi Alexey K. (AK, AA, EV, N., N., T ..) - cm. v článku Barsovs (AK, AA, EV, NI, NP, TV).

Biografický slovník. 2000.