Barchem - to ... Čo Barchi?
Barchem, šľachtický rod, pochádzajúci z Sava B. , ktorý odišiel do Ruska z Frízska pod Petrom Veľkým. Jeho najstarší syn, Jacob Savich, bol viceadmirál a zomrel v roku 1756, opúšťať syn Ivan (narodený v roku 1728 a zomrel v roku 1806), bývalý admirál a vrchným veliteľom prístavu archanjela. Jediný syn posledne, Nikolai B. (1762 - 1816), bol guvernér Vologda. Rod B. má erb, predstavený vo verzii všeobecného Armorial, a je obsiahnutý v časti IV rodokmeni knihy Vologda. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.