Biografický slovník

Bantyshev Alexander Olimpievich

Bantyshev Alexander Olimpievich - je to ... Čo Bantyshev Alexander Olimpievich?
Bantyshev Alexander Olimpievich známa operná speváčka (1804-1860). Bol to jednoduchý chorusový hráč v jednom súkromnom zbore; potom bol s pomocou skladateľa Verstovského prijatý do Moskovského divadla Bolshoi, kde pôsobil 25 rokov s veľkým úspechom. Mal nádherný tenor a živý temperament. Jeho najlepšou úlohou bola úloha Toropky z hrobu Askoldovho hrobu. B. napísal niekoľko piesní.

Biografický slovník. 2000.