Obilnín je ... Čo je to pekár?
hlebod'ar (Genesis 40: 1, 2, 5, 16, 20, 22; Gen. 41: .. 10) - kláštor ruskej slovo lexikón význam: príslušných distribútorov Fraternity chlieb. V originále - hlavný pekár.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.